• thumbnail

    تحویل کوله‌های دانش آموزی بهزیستی قم

    سرپرست اداره مشارکت های بهزیستی قم گفت: نخستین سری کوله‌های دانش آموزی تهیه شده از طریق پویش پازل ایران همدل به تعداد ۵۰۰ کوله جهت توزیع بین دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی قم به بهزیستی این استان تحویل داده شد.