• thumbnail

    مراسم تجلیل از منتخبین «پویش ملی به رنگ مدرسه» قم برگزار شد

    مراسم تجلیل از منتخبین «پویش ملی به رنگ مدرسه» پیش از ظهر امروز با حضور حمید رضا شیخ الاسلام مدیر کل آموزش و پرورش استان، اعلایی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز، پورگلیان مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قم، پناهنده، معاون آموزش ابتدایی و جمعی از روسای ادارات، معاونین نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان قم در مرکز رفاهی آموزشی فرهنگیان ۱ برگزار شد.