• thumbnail

    مهمترین سد پیش روی زنان کارآفرین چیست؟

    دبیر کارگروه کارآفرینی و اشتغال معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری گفت: با گذشت سال‌ها از حضور زنان در عرصه اقتصادی واجتماعی، هنوز برای بسیاری از افراد باور اینکه زن کارآفرین این نوع سبک زندگی را انتخاب کرده قابل هضم نیست، و وجود این نگاه باعث شده که زندگی آنها با استرس گره بخورد.