• thumbnail

    مدیر خانه امید ۲ انجمن اوتیسم ایران:

    نیاز به آموزش افراد مبتلا به اوتیسم دائمی است

    مدیر خانه امید ۲ انجمن اوتیسم ایران با بیان اینکه نیاز به آموزش افراد مبتلا به اختلال اوتیسم دائمی است، گفت: برای آموزش به افراد مبتلا به اختلال اوتیسم به ابزار آموزشی نیاز داریم که دسترسی به این ابزار بسیار محدود است.