• thumbnail

    «دهکده سلامت»؛ تجمیع معتادان در یک محدوده جغرافیایی به صلاح است؟

    چندی پیش خبر ایجاد «دهکده سلامت» برای معتادان مطرح شد، دهکده‌ای که می‌گویند مثل یک شهر تمام امکانات بازپروری، درمان، مشاوره و آموزش برگشت به زندگی و خانه و خانواده در آن فراهم خواهد شد و حتی خانه‌هایی در آن ساخته می‌شود که انس و ارتباط بین فرد و خانواده در آنها برقرار شود، به طوریکه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران نیز معتقد است که بر اساس طرح "شهر سلامت"می‌توان به جای آنکه معتادان را در فضاهای محدود ماده ۱۶ نگهداری کرد، با ارتقای سطح کیفی این مراکز، مددجویان را توانمندتر و جامعه‌پذیرتر کرد؛ به عبارتی می‌توان آنها را به سطوح بالای درمان رساند.