• thumbnail

    تحلیلی بر پدیده «اتوبوس­ خوابی» و ریشه‌های آن

    می‌خواهم زنده بمانم…

    نه معتادند و نه کارتن‌خواب و نه ....؛ «اتوبوس‌خوابها»، شهروندان آبرومندی که با انتشار تصاویرشان در فضای مجازی عده‌ای وجودشان را تکذیب و عده‌ای دیگر آنها را پدیده‌ای «عادی» توصیف کردند که در زندگی مدرن شهری و شبهای سرد زمستان به اتوبوس‌ها پناه می‌برند و شب را به صبح رسانده و با روشن شدن هوا بدنبال لقمه نانی راهی کاسبی روزانه می‌شوند؛ شهروندان آبرومند و محترمی‌ که حاضر به حضور در گرمخانه نیستند و با انتخاب اتوبوس به جای گرمخانه، فریاد می‌زنند: من معتاد، کارتن خواب و یا ... نیستم و برای کسب روزی و رسیدن به «خانه» فقط «می‌خوام زنده بمانم».