• thumbnail

    فعالیت دوباره «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» در محلات محروم کشور

    با راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی کلیه فعالیت پایگاه‌های خدمات اجتماعی به مراکز مثبت زندگی منتقل شد؛ پایگاه‌هایی که در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و زنان و دختران در معرض آسیب، زوجین متقاضی طلاق و افراد فاقد مهارت‌های زندگی، کودکان خیابانی و در معرض آزار یا آزاردیده، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست و... از گروه‌های هدف این پایگاه‌ها محسوب می‌شوند؛ حال براساس آخرین اظهارات سازمان بهزیستی قرار است به زودی ۱۵۰ پایگاه‌ خدمات اجتماعی دوباره احیاء شوند.