• thumbnail

    همزمان با روز جهانی مدارا و بردباری مطرح شد

    «جنگ قدرت» میان زوجین و باخت «خانواده»

    عضو تیم تخصصی مهارت های زندگی در انجمن ازدواج و خانواده کشور، با اشاره به لزوم مدارا و بردباری در زندگی مشترک، گفت: اینکه زوجین جوان در آغاز زندگی مشترک سعی در به کرسی نشاندن حرف خود را دارند و تصور می‌کنند حتما باید حرف آنها اجرایی شود و در واقع جنگ قدرتی میان خود راه می‌اندازند؛ کاملا اشتباه است، چراکه رابطه بین زن و شوهر در زندگی مشترک، جنگ نیست و از سوی دیگر جنگ در خانواده برنده‌ای ندارد بلکه همه اعضاء با هم باخته و با هم سقوط می‌کنند.