• thumbnail

    کمیته امداد بدنبال توسعه صنعت فرش

    رئیس کمیته امداد گفت: برنامه قطعی کمیته امداد توسعه صنعت فرش و ایجاد چند صد هزار فرصت شغلی در این رشته است، کما اینکه تاکنون بیش از یکصد هزار نفر در این رشته شاغل شده‌اند.