• thumbnail

    سقف کوتاه آرزوهای «حنان»؛ از رویای مدال تا آوارگی

    "ویلچر، دیسک و امید"، تمام دنیای "حنان"، بانوی ورزشکار خوزستانی، این روزها تحت تاثیر مشکلات فراوان زندگی‌اش قرار گرفته و آسمان سقف خانه‌اش شده است؛ ورزشکاری که باید به فکر مدال پاراآسیایی باشد، حالا دغدغه و ترس‌اش سقفی برای زندگی است.