• thumbnail

    راه‌اندازی سایتی برای فروش محصولات معلولان

    چرا آماری از تعداد معلولان شاغل نداریم؟

    معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران از راه‌اندازی سایتی برای فروش محصولات و تولیدات افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا چند ماه آینده این امکان را اجرایی کنیم تا افراد جامعه هدف از این طریق بتوانند تولیدات و محصولاتشان را به فروش برسانند.