• thumbnail

    زالی خبر داد

    استقرار بیمارستان هوشمند در مرکز ۱۵ خرداد تا اوایل ۱۴۰۰

    رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مراسم افتتاح ساختمان جدید اورژانس و بخش مراقبت ویژه جراحی بیمارستان ۱۵ خرداد، این بیمارستان را در ارایه روش‌های نوین جراحی و حرکت به سوی عمل‌های درمانی تیمی در سطح ملی و بین المللی، پیشتاز دانست.