• thumbnail

    چرا وجود اتاق‌های “مادر و کودک” در مراکز عمومی ضرورت دارد؟

    مبدع طرح «اتاق مادر و کودک» که در بسیاری از مراکز عمومی از جمله مترو تهران اجرا شده است، با بیان اینکه ۱۳ نوع کاربری از مراکز عمومی ملزم به ایجاد اتاق مادر و کودک هستند، گفت: این الزام جزء یکی از بندهای سند پشتیبان مصوبه شهر دوستدار کودک است و امروز حرفی برای گفتن دارد اما کسی صدای آن را نمی‌شنود.