• thumbnail

    سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی خبرداد:

    استفاده از ظرفیت مراکز فنی و حرفه‌ای برای آموزش‌های دیجیتالی معلولان

    سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به غفلت از مدیریت بازاریابی آزادکاری دیجیتال (مارکتینگ فریلنسری دیجیتال) در حوزه اشتغال معلولان گفت: از ظرفیت مراکز آزاد فنی و حرفه ای برای آموزش مهارت در این زمینه استفاده می‌کنیم.