• thumbnail

    حجت‌الاسلام شهرستانی :

    مردم در زمینه کارهای خیر باید احساس مسئولیت کنند

    نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران گفت:باید مردم احساس کنند می توانند در امور خیر سهمی مهم داشته باشند،گاهی نیز فردی با مهارت و یا سخنانش قدم خیری برای کمک به ضعیفان برمی دارد که ارزشمند است.