• thumbnail

    تجهیز صندوق‌های صدقات تهران به «QRکد »

    معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران از نصب بیش از ۱۹ هزار QR کد بر روی صندوق‌های صدقات استان تا پایان آبان ماه امسال با هدف توسعه پرداخت صدقات الکترونیکی خبر داد.