• thumbnail

    معاون وزارت ورزش:

    اهمیت سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان را درک کنیم

    معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، به مناسبت همزمانی روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی و روز جهانی جوان، بر اهمیت دادن به سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه جوانان تاکید کرد.