• thumbnail

    با پرداخت ۳۵ میلیارد از سوی بنیاد مستضعفان

    مددجویان کمیته امداد یک قدم دیگر به خانه‌دار شدن نزدیک شدند

    با دستور رئیس بنیاد مستضعفان برای پرداخت ۳۵ میلیارد تومان دیگر به منظور اجرایی کردن تفاهم نامه احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد، مبلغ پرداخت شده این بنیاد به کمیته امداد به ۸۵ میلیارد تومان رسید و مددجویان این کمیته یک قدم دیگر به خانه‌دار شدن نزدیک شدند.