• thumbnail

    از «علی اصغر» عاشق درس که معلم ندارد تا «عماد» بمب روحیه؛

    ابرقهرمانان کوچکی که به جنگ ناامیدی می‌روند

    شاید اینگونه تصور شود که ابرقهرمانان و شخصیت‌های افسانه‌ای فقط در داستان‌ها و فیلم‌ها وجود دارند، میدان جنگ هم فقط برای سلاح‌های سخت و انواع بمب و تانگ‌ها است اما باید گفت که در بخش خون بیمارستان کودکان تبریز، ابرقهرمانان کوچکی زندگی می‌کنند که با دستان کوچک و قلب‌هایی بزرگ به جنگ با ناامیدی می‌روند.