• thumbnail

    درراستای همکاری با نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های مجاز همزمان با شیوع ویروس کرونا:

    ایساکو مهلت بازپرداخت مطالبات خود را به تعویق انداخت

    شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو که از اوایل اسفندماه سال 98 همزمان با شیوع ویروس کرونا درراستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود، اقدامات مناسبی را در مقابله با این بحران انجام داده وبه همین منظور نیز مهلت بازپرداخت دیون شرکای تجاری خود را با شرایط تسهیل شده تا پایان خرداد ماه سال جاری، به تعویق انداخت.