• thumbnail

    ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار شغل توسط کمیته امداد

    رئیس کمیته امداد امام خمینی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی موظف است سالانه ۷۰ هزار شغل ایجاد کند، گفت: این نهاد توانسته است با حمایت‌های انجام شده بیش از ۵۰۰ هزار اشتغال در سال چهارم برنامه پنج ساله ششم در سراسر کشور ایجاد کند که البته اکثر این مشاغل روستایی هستند.

  • thumbnail

    ایجاد ۱۵۰ هزار شغل در سال آینده

    رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: روزانه بیش از 100 طرح و 300 شغل ایجاد می‌کنیم و امیدواریم در سال آینده بتوانیم 150 هزار شغل در کشور ایجاد کنیم.