• thumbnail

    مدیرکل کمیته امداد استان سمنان:

    ۶۴۰ طرح اشتغال برای نیازمندان استان سمنان اجرا شد

    مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه کمیته امداد از اشتغال محرومان جامعه و توانمند سازی آنها حمایت می کند، گفت: در این راستا ۶۴۰ طرح اشتغال برای نیازمندان استان اجرا شد.