• thumbnail

    در دیدار جمعی از توان‌یابان با ضرغامی مطرح شد

    معلولان در ایران نمی‌توانند سفر بروند

    جمعی‌ از توان‌یابان (معلولان) در بازدید از موزه‌های ملی، پست و ملک، به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفتند که امکان سفر از افراد دارای معلولیت گرفته شده است.