• thumbnail

    "روز جهانی رفع خشونت علیه زنان"

    با پایان دادن به خشونت علیه زنان، جهان را نارنجی کنیم

    معضل جهانیِ خشونت علیه زنان و دختران یکی از گسترده‌ترین، پایدارترین و مخرب‌ترین اَشکال نقض حقوق بشر در دنیای امروز است که به خاطر عواملی چون مصونیت از مجازات، سکوت و ننگ مربوط به آن تا حد گسترده‌ای گزارش نشده باقی می‌ماند.