• thumbnail

    توقف چرخه اعتیاد؛ ایجاد «دهکده سلامت» یا نجات «هرندی»؟

    هفته پیش خبر طرح «دهکده سلامت معتادان» مطرح شد؛ طرحی که فاز نخست آن طی دو سال و فاز دوم آن طی سه سال انجام خواهد شد البته نیازمند اعتباری در حدود هزار میلیارد تومان است، این درحالیست که یک پژوهشگر حوزه اعتیاد می‌گوید: در صورتی که چنین بودجه‌ای تامین شود نباید کارتن‌خواب‌ها را از هرندی و .... جمع‌آوری و در جای دیگری نگهداری کرد بلکه باید همان محلات آسیب‌خیز همچون هرندی را ارتقاء داد چرا که توقف چرخه تولید اعتیاد در محلات اینچنینی مستلزم سرمایه‌گذاری است.

  • thumbnail

    «دهکده سلامت»؛ تجمیع معتادان در یک محدوده جغرافیایی به صلاح است؟

    چندی پیش خبر ایجاد «دهکده سلامت» برای معتادان مطرح شد، دهکده‌ای که می‌گویند مثل یک شهر تمام امکانات بازپروری، درمان، مشاوره و آموزش برگشت به زندگی و خانه و خانواده در آن فراهم خواهد شد و حتی خانه‌هایی در آن ساخته می‌شود که انس و ارتباط بین فرد و خانواده در آنها برقرار شود، به طوریکه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران نیز معتقد است که بر اساس طرح "شهر سلامت"می‌توان به جای آنکه معتادان را در فضاهای محدود ماده ۱۶ نگهداری کرد، با ارتقای سطح کیفی این مراکز، مددجویان را توانمندتر و جامعه‌پذیرتر کرد؛ به عبارتی می‌توان آنها را به سطوح بالای درمان رساند.