• thumbnail

    راه‌اندازی اقامتگاه‌های موقت برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده در مراکز (۱۵۷۰)

    مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در تلاش برای راه‌اندازی بخشی در مراکز ۱۵۷۰ برای دانش آموزان دارای وضعیت اورژانسی هستیم که نیاز دارند یکی دو روزی در مرکز بمانند گفت: استانها در حال تجهیز و آماده‌سازی هستند و احتمالا از سال تحصیلی آینده مراکز ما به این بخش مجهز می‌شوند.