• thumbnail

    صحبت کردن خانواده همسر با زبان محلی و سوء تفاهم هایی که پیش می آید

    یک روانشناس با تاکید بر اهمیت "کفیت فرهنگی" در امر ازدواج، گفت: بعضا پیش می‌آید والدین زوجین که از دو طایفه متفاوت هستند، علیرغم اینکه می‌توانند به زبان فارسی صحبت کنند، دائما در حضور عروس یا داماد به زبان و گویش محلی خود با فرزندان صحبت می‌کنند که استمرار این امر می‌تواند منجر به ایجاد تفکرات منفی بافانه و سوء‌تفاهم‌هایی میان عروس و داماد شود.