• thumbnail

    مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:

    سرانه «۱۰۰هزار تومانی» کمیته امداد، کفاف حمایت غذایی از مبتلایان سوءتغذیه را نمی‌دهد

    مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت سوء تغذیه در مادران باردار و کودکان زیر پنج سال کشور و با بیان اینکه سرانه ۱۰۰هزار تومانی کمیته امداد کفاف بسته حمایتی غذایی از این گروه را نمی‌دهد، در عین حال از نامه‌نگاری با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش این سرانه کمکی به ۵۰۰هزار تومان خبر داد.