• thumbnail

  اقدامات بهزیستی برای تامین مسکن مددجویان

  رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: کل بودجه مسکن سازمان بهزیستی در سال گذشته ۴۵ میلیارد تومان بوده که با تلاش‌های انجام شده امسال به ۶۶ میلیاردتومان افزایش پیدا کرده است.

 • thumbnail

  تخصیص ۷۳ درصدی بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان

  رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در سال ۹۸ اولین بار بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان تخصیص یافت، گفت: بودجه در نظر گرفته شده در این بخش ۱۱۰۰ میلیادر بود که ۷۷۶ میلیارد یعنی ۷۳ درصد آن تخصیص یافته است.

 • thumbnail

  ضرورت افزایش بودجه بهزیستی در بخش درمان اعتیاد

  دیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: امسال با توجه به شرایط اقتصادی، تورم، افزایش سرانه‌ها و تعداد روزهایی که قرار است بهزیستی به معتادان متجاهر، خدمات ارائه کند، باید افزایش خوبی داشته باشد.