• thumbnail

    ایجاد درآمد با ثبات؛

    برنامه رییس جدید کمیته‌امداد برای مددجویان

    رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه برنامه‌های آتی کمیته امداد در آینده در راستای اساسنامه این نهاد اجرا خواهد شد، گفت: توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات از مهمترین اقدامات آتی ما خواهد بود.