• thumbnail

    ایجاد ۱۵۰ هزار شغل در سال آینده

    رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: روزانه بیش از 100 طرح و 300 شغل ایجاد می‌کنیم و امیدواریم در سال آینده بتوانیم 150 هزار شغل در کشور ایجاد کنیم.