کد خبر: 14253

به گزارش خبرنگار نیکوکار، عکس هفته اول بهمن ماه نیکوکار به خانه سالمندان اختصاص یافته است.

 

 

ارسال نظر