کد خبر: 14053

به گزارش خبرنگار نیکوکار، عکس روز ۲۲ خرداد ماه نیکوکار به خانه سالمندان اختصاص یافته است.