• thumbnail

    آمادگی شهرداری تهران برای بازپس‌گیری مراکز ۵ و ۸ بهاران

    سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هدف مراکز بهاران بازپروری معتادان بهبودیافته است و این سازمان آمادگی دارد تا مراکز بهاران ۵ و ۸ را از بهزیستی بازپس گرفته و در مسیر پیش‌بینی شده به کار گیرد.