• thumbnail

    دمیدن امید در روح زنان آسیب‌ دیده

    شرکت در کلاس‌های روان درمانی برای مادران و فرزندان آسیب دیده‌شان اهمیت بسزایی دارد، چنین کلاس‌هایی کمک می‌کند تنش و افسردگی روحی آنها کاهش یافته و امید به زندگی و آینده در روح آنها دمیده شود.