• thumbnail

    معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور خبرداد:

    اطلاعات خانوارهای «معاف از پرداخت بهای گاز» آماده ارسال به شرکت گاز

    معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور گفت: از مجموع ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار تحت پوشش، اطلاعات بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار مطابق اعلام نیاز شرکت‌های آب، برق و گاز آماده شده تا از طریق وب سرویس در اختیار این شرکت‌ها قرار گیرد.