• thumbnail

    لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت » در صورت تصویب، بودجه دار می شود

    مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح کرد: اعتبارات لازم برای لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در صورت تصویب، در بودجه سالانه در نظر گرفته می‌شود، همچنین کارگروه‌ها می‌توانند برای آن درخواست اعتبار دهند چراکه این لایحه شامل دو قوه قضاییه و مجریه است و هر دو قوه می‌توانند در این زمینه مطابق با برنامه‌های خود درخواست اعتبار کنند.