• thumbnail

    متقاضیان دارای سه فرزند بخوانند

    نحوه ثبت‌نام برای زمین رایگان

    وزارت راه و شهرسازی جزئیات و نحوه ثبت‌نام متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر در طرح نهضت ملی مسکن را تشریح و اعلام کرد متقاضیانی که قبلا در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، امکان استفاده همزمان از امتیاز طرح‌های حمایتی نهضت ملی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند. امروز هم‌چنین وزیر راه و شهرسازی از ثبت نام حدود ۱۰۰۰ نفر برای دریافت زمین و مسکن، مطابق این طرح خبر داد.