• thumbnail

    یک پرس مهربانی برای آسیب‌دیدگان

    «افراد بهبودیافته از آسیب‌های اجتماعی، بیش از دیگران با درد این آسیب ها آشنا هستند، آنها امروز به انجمن ما پیوسته و به کمک آنها هر روز میان اقشار محروم و بین کارتن خواب‌ها غذای گرم حاصل از مهربانی مردم و مسوولان را توزیع می‌کنیم».