• thumbnail

    بهداشت روانی در دوران کرونا

    یک روانشناس: تفریح در منزل فراموش نشود

    یک روانشناس بر لزوم تفریح در منزل برای کم کردن سطح فشار منفی بیان کرد: شهروندان باید تغییراتی در سبک زندگی خود برای هماهنگی با دستورالعمل‌های بهداشتی پیشگیرانه ایجاد کنند تا جدای از جلوگیری از سرایت ویروس کرونا، از دیگر مشکلات جسمی و حتی روحی روانی نیز پرهیز شود.