• thumbnail

    نخستین خانه امداد طرح توانمندسازی محله افتتاح شد

    رئیس کمیته امداد در آیین افتتاح نخستین خانه امداد توانمند سازی محله گفت: توانمند سازی نیازمندان با حفظ تکریم و ایجاد درآمد ثابت برای آنان در قالب سه رکن اساسی شامل ایجاد اشتغال، تامین مسکن و فرهنگ سازی در اولویت کارهای این نهاد است.