• thumbnail

    معاون سازمان بهزیستی:

    مراکز «مثبت زندگی» پنجره واحد برای ارائه خدمات به مددجویان است

    معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نبود آموزش نیروی انسانی و نظارت، پایش و ارزشیابی را پاشنه آشیل راه‌اندازی و توسعه مراکز مثبت زندگی عنوان کرد و گفت: این مراکز رویکرد «پنجره واحد» برای ارائه خدمات به مددجویان با دسترس‌پذیری آسان را ایجاد می‌کند.