• thumbnail

    آموزش آنلاین به کودکان سندرم داون در دوران کرونا

    مردم تحت تاثیر ویروس مرگبار کرونا شیوه فعالیت‌های خود را تغییر داده‌اند به گونه‌ای که حتی نحوه آموزش کودکان و نوجوانان تغییر کرده و به فضای مجازی سوق یافته و در این راستا کودکان مبتلا به سندروم دان از این مساله مستنثی نیستند و آموزش آن‌ها نیز از طریق فضای مجازی انجام می‌شود.