کد خبر: 14049

به گزارش خبرنگار نیکوکار، عکس روز هفته چهارم تیرماه نیکوکار به خانه سالمندان اختصاص یافته است.